MISFI Academy Hymn

MISFI ACADEMY HYMN

I –

Kabataan ng Mindanao,tahakin ang daan

Tungo sa landas ng pag-asa’t pagbabago

Lumad, Muslim, Kristiyano

Kabataang Pilipino

II –

Pandayin natin ang ating kaalaman

Sindihan ang sulo ng karunungan

Pagyamanin natin tradisyon at kultura

Isulong ang siyensya’t agrikultura

Chorus:

Makamasa, Makabayan, Syentipikong  edukasyon

Para sa bayan, para sa mamamayan

MISFI ang ating gabay

MISFI Academy ang gagabay

III –

Kabataan ng Mindanao, tahakin ang daan

Baguhin natin ang kasaysayan

Tungo sa kalayaan

Pilipinas kung mahal

IV –

Kaisipan, kamalayan ay palayain

Makabayan, diway pausbungin

Tunay na pag unlad ay makakamit natin

Para sa bayan at mamamayan

Repeat Chorus

Pagmamahal sa bayan ay linangin

Kaunlaran ay makakamit din

Kapayapaan at pagkakapantay pantay

Kinabukasan ay nasa ating mga kamay

Repeat Chorus

Official Music Video coming out soon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s